חומרי-הזנה
  • Yeastlife Extra

    Yeastlife Extra היא אבקת מזון שמרים המבוססת על מקורות זמינים של חנקן בתערובת עם חומצות אמינו, מינראלים וויטמינים.
  • על תוסף המזון לבירה - Servomyces

    בניגוד לדעה הרווחת ששמר הבירה מקבל את מרבית התזונה שלו מחומרי המבשלה, רוב סוגי השמרים יכולים ליהנות באופן דרמטי מתוספי תזונה.
     
    תוספי תזונה איכותיים לשמרים יכולים לשפר את התסיסה, זמן התסיסה, איכות הטעם ואת ביצועי השמרים, הן בסוגי בירות מסורתיים והן בשיטות יצור חדשניות.