מדי-אלכוהול-והידרומטרים

 
סינון  |  חביות  |  מיכלים  |  כימיקלים  |  פקקים  |  בקבוקים  |  מעבדה  |  משאבות  |  תסיסה  |  מילוי  |  חמצן | קבלה • מדי אלכוהול (alcoholometers) ומדים לתכונות נוזלים (Hydrometers) בעלי תו תקן צריכים להיענות לדרישות האירגון הבינלאומי למטרולוגיה חוקית. (International Organisation of Legal Metrology).

  תווית המונחת בתוך דופן המדים מציגה את הפרמטרים הבאים:
  • שם היצרן
  • דרגה
  • זיהוי המכשיר
  • ציון החומר אליו הוא מיועד
  • יחידות מידה
  • הנחיות למידות חום בעבודה
  הפיקוח מוודא שהמכשיר עומד בדרישות הבאות:
  1. וידוא של שלוש נקודות בחלק העליון, במרכז ובתחתית השנתות
  2. טווח השגיאה המירבי:
   -0.1%  נפח לאורך השנתות במדי אלכוהול
   -0.3% נפח במדי תכונות הנוזלים
   
  תאימות המכשיר מוודאת באמצעות:
  1. תאריך ביצוע הפיקוח
  2. שם המעבדה בה בוצע הפיקוח
  3. אחריות למיקום השנתות
  4. דו"ח פיקוח (דוגמא לדו"ח פיקוח - לחץ כאן)
   
  המכשירים יכולים לעבור, לפי דרישת הלקוח, בדיקה של ב - ORFRAC (Comité français d'accréditation)
  במסגרת בדיקת ה –ORFRAC המכשיר מכויל על ידישקילה הידרוסטטית עם שינוי מתמשך לעומק השקיעה בנוזל הנמדד בטמפרטורה של:  +20°C ± 0.08°C (שיטת CUCKOW).
  הפיקוח המלווה את המכשיר הוא כולל. הוא מבטיח את אמיתות ערכיו האינדיקציות, ומאתר במידת הצורך, את התיקונים אותם יש לבצע בו.  

  מדי אלכוהול מדורגים לפי טווח מירבי של 10% מהנפח (vol).
  דיוק של 0.1% מהנפח. ניתן להזמינם בקופסא של 5 או 10 בצירוף מד-חום. (ניתן גם להזמין יח' בודדת)
   
  מדי אלכוהול
  טווחים סטנדרטיים
  0/10 10/20 20/30 30/40 40/50
  50/60 60/70 70/80 80/90 90/100
  טווחים מיוחדים
  6/16 45/55 95/103 9/16 11/18
  15/22        
  מדים לתכונות נוזלים מדורגים לפי טווח מירבי של 30g/dm3, דיוק מירבי 0.2g/dm3
  טווחים סטנדרטיים
  970/1000 1000/1030 1030/1060 1060/1090 1090/1020
  1020/1150 990/1020      
  טווחים מיוחדים (מיוחד לסוף תסיסה)
   Extracto-oenometer. 1003/(983/985)
   
   
  גם מדי החום נבדקים ומכוילים.

   
  מדי החום מדורגים במעלות צלזיוס ומונחים במבחנת זכוכית.
   
  טווחים
  0/35 in 1/2° 0/50 in 1/2° -20/+35 in 1/2° -1/+31 in 1/10°.