faq-תסיסה-1-2
 
 • מהי הטמפרטורה האידיאלית לביצוע תסיסה?
  כל זן שמרים תוסס בטווח טמפרטורות נמוך יותר לשמרי "לאגר" (lager) וגבוה יותר לשמרי "אייל" (ale). התסיסה תהיה מהירה יותר עם רמות אסטר (ester) גבוהות בטמפרטורות גבוהות. בטמפרטורות נמוכות התסיסה תהיה איטית יותר והטעמים יהיו ניטראליים יותר. 
   
  האם יש צורך לבצע רהידרציה לשמרים יבשים לפני הוספתם לתירוש? 
  רהדירציה היא תהליך חשוב יותר לסוגי שמרים מסוימים מאחרים. בכל אופן, רהידרציה לשמרים יבשים מומלצת לכל סוגי השמרים בעיקר בבישול בירה בריכוז גבוה (high gravity) ו/או טמפרטורות נמוכות.
   
  מהי ההשפעה של הוספה מופחתת או מוגברת של שמרים במהלך תסיסה וכיצד היא באה לידי ביטוי בתוצר הסופי?
  בשני המקרים ישנן השפעות שליליות על התוצר הסופי. הוספה מופחתת של שמרים יכולה לגרום לתופעות הבאות: תסיסה עצלה, תסיסה תקועה, שינוי לא רצוי של טעמים (ריבוי אסטרים, תרכובות גופרית נדיפות, דיאציטלים). הוספה מוגברת גורם ליצירה מופחתת של איסטרים, תסיסה מהירה, חלוקה לא מספקת של תאים וסיכון לאוטוליזה (הרס עצמי של תאים והמסת הרקמה אחרי מות תאיה – במקרה כזה טעמי השמרים יבואו לידי ביטוי).
   
  האם ניתן להשתמש באותם שמרים וכמה פעמים ניתן לעשות זאת?
  שמרים יבשים ניתנים לשימוש נוסף. לאחר שהשמרים עברו מחזור שמירה אחת הם נוזליים ודורשים חמצון. תהליך החמצון חשוב על מנת להבטיח חלוקת תאים. בזמן שמומלץ להשתמש בשמים בין 5 ל-10 פעמים הדבר תלוי במיומנות יצרן הבירה והיגיינת סביבת העבודה.
   
  האם ניתן לערבב שני סוגי שמרים?
  כן. במידה ורוצים להגיע למרקם טעמים מורכב. היחס בין שני הסוגים משתנה החל מהשימוש השני בשמרים ששקעו בתחתית מיכל התסיסה וכתוצאה מכך התוצאות אינן מובטחות. סוגים שמרים יכולים להיות מוספים כרצף. (לדוגמא: שמרי Windsor בתחילת התסיסה על מנת לייצר טעמים פירותיים ולאחר מכן, לקראת סוף התסיסה ניתן להוסיף שמרי Nottingham לניצול כל כמות הסוכר שנותרה בנוזל.
   
  האם אוורור התירוש הכרחי לפני הוספת השמרים היבשים?
  אין צורך לאוורר את התירוש לפני הוספת השמרים היבשים. בשל תהליך הגידול המיוחד, השמרים היבשים מכילים סטרולים וחומצות שומן בלתי רווי בקרום התאים ולכן מוכנים לחלוקה ללא תוספת חמצן. בכל אופן, בשימוש חוזר בשמרים, חמצן דרוש על מנת להבטיח את חלוקת התאים.
   
  האם מזון שמרים חשוב והכרחי?
  מזון שמרים הוא חיוני לצמיחת השמרים ולתסיסה. כל תירוש הלתת (malt) צריכים לספק את כל התזונה: חנקן, פחמימות, ויטמינים ומינראלים. למרות זאת, תוספת אבץ מומלצת. מזון נוסף מומלץ בבישול הבירה בכמויות גבוהות של תוספים או בשימוש באותם שמרים פעמים רבות. שימוש במזון שמרים יסייע בעקביות מאפייני התסיסה ובתוצר הסופי.